سخنرانی دکتر ملک زاد

سخنرانی دکتر ملک زاد:

ریاست محترم سلامت پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف و دبیر راهبردی رویداد حاضر

در رویداد حاضر دو حوزه HEALTH CARE و حوزه فناوری و BIOTECHNOLOGY مورد بررسی قرار گرفته است.

 اینجانب با توجه به تخصص و فعالیت­های خود، در زمینه حوزه HEALTH CARE و علی الخصوص تجهیزات بیمارستانی بیشتر متمرکز خواهم شد.

در حال حاضر عمده تلاش ما در حوزه HEALTH CARE بیشتر معطوف به درمان هستند در حالیکه در ظرف پنجاه سال آتی این مسیر بیشتر به سمت پیشگیری پیش خواهد رفت.

در­حالی­که عمده نوآوری ها در زمان حال به سمت ساخت تجهیزات پیچیده­ای نظیر دستگاه­های سی­تی­اسکن و یا ام­آر­آی و خیلی موارد دیگر معطوف شده­است؛ ما می­توانیم با تجهیزات بسیار ساده­تری عمده مشکلات موجود در تجهیزات پزشکی و حوزه HEALTH CARE را رفع نماییم.

به­طور مثال در حوزه تجهیزات پزشکی می­بایست سه موضوع در ارتباط با یک ایده و تکنولوژی مهیا باشتد؛ 1) اینکه تجهیزات مربوطه EFFICIENT بوده و دارای بازدهی لازم می باشند؛ 2) SECURE و دارای امنیت لازم بوده و فاقد خطرات احتمالی باشد؛ 3) SAFE و ایمن باشد.

بدین­طریق با رعایت این موارد خطاهای بیمارستانی که جزو لاینفک فرآیندهای پزشکی است به حداقل می رسد.

هرچند حوزه تجهیزات پزشکی عمدتا چندان مهم حس نمی­شود اما به شدت بر روی سلامتی و امنیت بیماران تاثیر مستقیم دارد. به عنوان مثال بسیاری از ابزارهای جراحی قابلیت ردیابی نداشته و استریلیزاسیون و آماده سازی ابزارها چندان قابل ردیابی نمی باشد؛ مبحث INSPECTION و بازرسی و کنترل تجهیزات پزشکی و همچنین MAINTENANCE  و نگهداری تجهیزات پزشکی، مباحث EFFICIENCY و کارآیی تجهیزات پزشکی، سیستم های مربوط به شاخص های عملکردی در سیستم های بیمارستانی، همگی طیف های بسیار وسیعی دارند که گویا نیازمند رفع چالش های مربوطه هستند که می تواند هر کدام به تنهایی بر روی ایمنی بیماران و سلامتی آنها تاثیر مستقیم داشته باشند.