سخنرانی دکتر هومن کاغذیان

سخنرانی دکتر هومن کاغذیان: مدیر شتابدهنده فن یاخته و دبیر علمی رویداد راهکارهای نوآورانه در چالش های فناوری های زیستی و سلامت

رویداد Bio InnoCelerator رویدادی است با دو رویکرد متفاوت رویداد اول نگاه به گذشته است که در آن ما سعی داریم از دانش فن آوران و ایده پردازان در زمینه مهندسی معکوس استفاده کرده و به فن آوری هایی که سایر کشورهای جهان بدان دست یافته اند و ما تنها مصرف کننده بوده ایم، دست یابیم و بتوانیم در آن زمینه ها با فن آوری دانش پژوهان داخلی به خودکفایی برسیم. رویکرد دوم، نگاه به آینده است چنانکه ما سعی داریم از دانش و توانایی فن آوران در زمینه ایجاد و اختراع فناوری های نوینی که در زمینه تجهیزات سلامت در سطح جهان مورد نیاز است استفاده کنیم و در زمینه این تجهیزات و ملزومات گامی رو به جلو بگذاریم.

هدف گذاری کلان این رویداد، حرکت به سمت خودکفایی فناورانه در حوزه سلامت است. این هدف بی شک سبب

شناسایی پتانسیل و توانایی های فن آورانه ی فن آوران داخلی می شود.

در کشور ما سلامت معمولاً با خدمات عجین بوده است چنانکه ما همواره خدمات سلامت مورد استفاده قرار داده

و از تجهیزات و ملزومات بهره برداری می کردیم. اما با تغییر رویکرد و دیدگاهی که در معاونت علمی و فناوری

ایجاد شد، این تفکر شکل گرفت که ایران باید به دانش فن آورانه در حوزه ی سلامت دست یابد. بنابراین رویداد

Bio InnoCelerator شکل گرفت تا فن آوران، نوآوران، دانشجویان، متخصصان، سرمایه گذاران و صاحبان

صنایع در کنار هم با نگاهی آسیب شناسانه و علاج جویانه گامی متفاوت در زمینه ی فن آوری در حوزه سلامت

 بردارند.

این رویداد که اتفاقی بسیار خلاقانه است به گونه ای طراحی شده است تا بتواند در حوزه ی سلامت و بیوتک ما

را به نتیجه و هدف نهایی برساند. در رویداد اول موضوعات و مشکلات صاحبان صنایع در زمینه فن آوری و تأمین

مواد و قطعات یدکی مطرح و تبیین می شود در رویداد دوم دانشجویان و فن آورانی که از چالش های مطرح شده

توسط صاحبان صنایع مطلع شده اند، به ایده پردازی در همان چالش های مطرح شده می پردازند ایده های اولیه

اولیه شکل گرفته توسط سرمایه گذارانی که علاقه مند به سرمایه گذاری در این حوزه هستند سنجیده می شوند

 تا میزان عملیاتی بودن طرح ها مورد ارزیابی قرار می گیرد. در حد فاصل میان رویداد ها، متخصصان و صاحبان

 ایده در کنار ایده پردازان خواهند بود تا در طی کارگاه هایی ایده پردازان در جهت موفقیت در طرح ایده های

موفق و عملیاتی راهنمایی کنند. در رویداد سوم نمونه ی اولیه از ایده های مطرح شده ساخته خواهد شد.. بنابراین

در این رویداد از مرحله ی طرح چالش ها تا به تولید رساندن محصول مورد نیاز حوزه سلامت در کنار ایده پردازان

و صنعت سلامت خواهیم بود.

ایران برای رسیدن به فن آوری روز دنیا و از میان بردن فاصله ی خود با کاروان علم و دانش نیاز به نوآوری و

خلاقیت دارد و رویکردهایی با رویکرد رویداد Bio InnoCelerator  می تواند مهمترین گام برای رسیدن به

هدف فن آوری در سطح جهان و پیش گام شدن در حوزه سلامت باشد.

اکو سیستم اقتصاد دانش بنیان اجزایی چون صندوق های حمایت از فن آوری فن بازار، پارک های علم و فن

 آوری، مراکز رشد، شتاب دهنده ها، کارخانجات نوآوری و سایر سازمان ها در کنار دانشگاه ها دارد. این سازمان

 ها در کنار یکدیگر زنجیره ی ارزشی هدف گذاری و ایده تا بازار را در حوزه ی فن آوری های مرتبط با سلامت را

رقم می زنند. هدف ما در این رویداد پیوند این زنجیره های ارزشی به یکدیگر است، تا بتوانیم با رساندن علم به

فن آوری و به عبارت دیگر دست یابی به ثروت فناورانه به رفاه نوآورانه در سایه ی فن آوری و تجاری سازی علم

دست یابیم و این امر زمانی به نتیجه خواهد رسید که بتوانیم شیرینی این رفاه را در جامعه و کشور عزیزمان ایران

احساس کنیم. رویداد Bio InnoCelerator از جمله معدود رویداد هایی است که متخصصان علوم پزشکی،

علوم زیستی،  مهندسان، داروسازان و فیزیکدانان را در کنار یکدیگر قرار می دهد تا با تعاملی سازنده به فن آوری

برتر در زمینه سلامت و نتایج بسیار ارزنده ی این فن آوری در جامعه دست یابند.

بنابراین می توان گفت هدف نهایی این رویداد افزایش رفاه و کاهش آلام انسان در سطح جهان و به عبارت دیگر

تعالی انسان در سایه ی رفاه فن آورانه در حوزه ی جسم و روح بشری است.