برگزاری بوت کمپ در دانشگاه های بزرگ پایتخت قبل از رویداد
1398/06/06

به اطلاع کلیه پژوهشگران می رساند بوت کمپ های رویداد برای معرفی دقیق رویداد و امتیازات ویژه آن به مخاطبان در دانشگاه ها و پژوهشگاه های بزرگ پایتخت برگزار می شود. شرکت در این بوت کمپ هابرای عموم آزاد است.