اساتید، دانشجویان و علاقه مندان به حوزه تجهیزات و ملزومات سلامت و بیوتک
1398/06/27

اساتید، دانشجویان و علاقه مندان به حوزه تجهیزات و ملزومات سلامت و بیوتک: برگزاری رویدادهای نیم روزه تخصصی (پیش رویدادهای رویداد راهکارهای نوآورانه در چالش های فناوری های زیستی و سلامت)، در دانشگاه های بزرگ پایتخت همچون دانشگاه علوم پزشکی تهران، علم و صنعت، خواجه نصیر، علوم پزشکی ایران. این رویدادها با هدف معرفی تخصصی حوزه های مختلف چالش در بخش سلامت و بیوتک با حضور مجرب ترین منتورهای این بخش برگزار می شود. دانش پژوهانی که علاقه مند به شرکت در رویداد 28 آذر باشند. برای آشنایی با چیستی چالش ها، چگونگی طرح ایده ها و آشنایی با میزان بازار تجهیزات مختلف می توانند به صورت رایگان در این پیش رویدادها شرکت کنند. تشکیل تیم، معرفی حوزه چالش ها با نگاه تخصصی و جزئی، آشنایی با سرمایه گذاران بخش سلامت و بیوتک و در نهایت معرفی ایده های برتر برای برخورداری از حمایت مالی و نیز استقرار در شتابدهنده تجهیزات و ملزومات سنتز از اهداف این رویداد تخصصی خواهد بود. در واقع دانش پژوهان با شرکت در این پیش رویدادها می توانند در جریان کم و کیف چگونگی برگزاری رویداد قرار بگیرند. نکته قابل توجه در این رویداد این است که این رویداد با هدف ارتباط علم و صنعت و برای معرفی دانش پژوهان برتر این حوزه به بازار کار و حمایت از طرح های علمی برای تبدیل به محصول تشکیل می شود. بنابراین از جمله رویدادهای نادری است که هدف از آن رسیدن از ایده به تولید محصول با حمایت مادی و علمی و تخصصی از ایده پردازان و فن آوران است. امتیازات این رویداد به فن آوران برتر امکان دستیابی به بازار کار و تولید محصول را بدون دغدغه مالی و بازاریابی فراهم می کند.