برگزاری کارگاه های رویداد
1398/06/06

کارگاه  های رویداد راهکارهای نوآورانه در چالش های فناوری های زیستی و سلامت به عنوان یکی از پیش رویدادهای این رویداد توسط متخصصان و منتورهای بخش سلامت و بیوتک برای راهنمایی بهتر شرکت کنندگان جهت معرفی ایده هایی با کیفیت بالا و عملیاتی و نیز بالابردن توانایی فنی و خلاقیت دانش پژوهان برگزار می شود.