سخنرانی دکتر ملکی فر معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی
1398/06/20

 

در جهان امروز مهمترین و درآمدزا­ترین اشتغال ها در حوزه B2B می باشد و شرکت هایی که همیشه در پس شرکت های بزرگ قرار دارند همواره بیشترین نقش را در رشد و توسعه و شکوفایی چنین شرکت هایی ایفا می کنند و جالب آنکه شاید بیشترین درآمدزایی را نیز در تعامل با شرکت­های بزرگ نصیب خود می­نمایند.

صندوق نوآوری و شکوفایی در سال 1389 با قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان تاسیس گردید که بر اساس آن وظایف صندوق نوآوری و شکوفایی در قالب سه مورد مطرح می گردد: 1) ارائه تسهیلات 2) سرمایه گذاری 3) کمک های بلاعوض به شرکت های تحت پوشش

بنابراین می­توان اینگونه عنوان نمود که صندوق نوآوری و شکوفایی، حامی شرکت های کوچک و نوپا بر مبنای فناوری می باشد، به گونه ای که از حذف آنها در مسیر پرتلاطم تجاری سازی و نوسانات بازار جلوگیری کرده؛ و در عین حال خود را ملزم به حفظ توازن و تعادل در بازارهای مربوطه می­داند.